Gyártók

hotel

Hírlevél

 

 

 
 
 
 

 

 

       Adatkezelési Tájékoztató

A www.furediion.hu üzemeltetője, az adatok kezelője a Tiszafüredi Thermál Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 10. adószám: 11279378-2-16 cégjegyzékszám: 16-09-004205; képviseli Balázs László ügyvezető) A cég elektronikus levelezési címe:info@furediion.hu, telefonos elérhetősége: +3630/236-7895

Szerződés nyelve:magyar

Az ügyvezető az alábbiak szerint tájékoztatja a webáruház látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól.

A honlap megtekintése során semmilyen szemályes adatot nem kérünk a látogatótól.

Személyes adatok kizárólag a www.lugosviz.info.hu webnáruházunk megrendelőitől kérünk, ott is kizárólag a szállításhoz, számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges alapadatokat, úgy mint név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám.

Partnereink személyes adataihoz kizárólag az adatkezelő/üzemeltető munkatársai, valamint a DAEMIA Kft. ( 7634 Pécs, Sármánydűlő 1. asz: 12801736-2-02) tárhelyszolgáltató férhetnek hozzá, illetve a webáruházunknak a szállítást biztosító Espress One Hungary Kft. ( 1239 Budapest, Európa utca 12 . asz: 13947109-2-43) Harmadik személynek az üzemeltető az általa megismert személyes adatokat nem adja át.

Az üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályokban megjelölt esetekben adja át az arra jogosult hatóságoknak .Ezen rendkívüli esetekben az üzemeltető a hatósági adatkérés teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy fenn áll-e a kért adattovábbítás jogalapja.

A www.furediion.hu és a www.lugosviz.info.hu valamennyi adatot  és tényt bizalmasan kezel , azokat kizárólag a szolgáltatásai teljesítéséhez,fejlesztéséhez, az ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszolgálásához és saját célú statisztika készítéséhez használja fel.

Az üzemeltető nem vállalja a felelőséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért.Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

Személyes adatok kezeléséről a felhasználók az üzemeltetőtől tájékoztatást kérhetnek. Az üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről,az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A felhasználó kérésére adatait töröljük.

Abban az esetben, ha a felhasználó szerint a www.furediion.hu illetve a www. lugosviz.info.hu üzemeltetője megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti adatvédelmi biztos segítségét is.Az erre valamint az adatkezelő  kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.